Çağrı Merkezi: 0 212 451 54 09  E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Halka Arz Danışmanlığı

Halka arz çalışması başlatan şirketlere, aşağıda belirtilen konularda; gerek stratejik düzeyde gerekse uygulama safhalarında destek vermekteyiz.

 

Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi

 

Halka arz "amacı"nın belirlenmesi, "stratejik etkenler"in ve "önemli kriterler"in belirlenmesi, "şirket değeri" tespit çalışmasının tamamlanması.

 

Uygulama Planının Hazırlanması

 

"Yönetim ilkelerinin" tespiti, "gerekli kararlar"ın alınması, "hukuki işlemler"in tamamlanması, "borsanın takibe" alınması, "sektör ve rakip analizleri"nin yapılması, halka arz ve market maker'lık için "teknik prosedür"ün hazırlanması.

 

Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma

 

Şirketin "ortaklık yapısı"nın, "iştirakleri"nin, "organizasyon yapısı"nın ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere "insan kaynağı profili"nin, şirket "mali sistemleri"nin ve "yönetim yapısı"nın, "dahili murakebe sistemi"nin, şirket "yönetim prosedürleri"nin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması.

 

İzahnemelerin Hazırlanmasında Danışmanlık;

 

Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, SPKve İMKB'ye müracaat hazırlıkları, denetim faaliyetleri, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile "araştırma raporu" (research report) ve "prospektüs - izahname" hazırlık çalışmalarının tamamlanması.

 

Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması

 

Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi. 

 

Bağımsız Denetimin Yapılıp Denetçi Raporlarının Hazırlanması

 

Halka arz sürecinde finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü

 

Geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim ile gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması. Halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal bilgilerin ve konulması durumunda kar tahminlerinin uygunluğunun denetimi.

 

Halka arz sonrası finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü

 

Düzenli olarak her faaliyet dönemine ait yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi ile 6 aylık ara döneme ait karşılaştırmalı finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yapılması   

 

 

Halka Arz Sürecinin Yönetilmesi

 

Halka Arz Öncesi

 

 

-Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme Çalışmaları

 

-Yeniden Yapılanma

 

-Bağımsız Denetim Çalışmaları

 

-İş Planının Oluşturulması

 

-Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması

 

-Ön Değerleme Çalışması

 

-Vergi Danışmanlığı

 

-İç Denetim

 

-İç Kontrol Hizmetleri

 

-Finansal Raporlama Çalışmaları

 

-Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

 

 

Halka Arz Süreci

 

-İç Kontrol Hizmetleri

 

-Finansal Raporlama Çalışmaları

 

-Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

 

-SPK ve İMKB ile İlişkilerin Yönetimi

 

-Aracı Kurum Seçimi

 

-Hukuk Danışmanlığı

 

-Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme

 

-Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması

 

 

Halka Arz Sonrası

 

-Bağımsız Denetim Çalışmaları

 

-Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

 

-Finansal Raporlama Çalışmaları

 

-Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması