Çağrı Merkezi: 0 212 451 54 09  E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı

01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsemekte olup şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü getirmektedir

 

Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.

 

Bu anlamda muhasebe kayıt düzeni ve prensipleri ile birlikte bağımsız denetim konusunda da yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kanun’da şirketlerin mali yapılarını şeffaf ve tutarlı olarak ortaya koymak amacıyla, halka açık olsun veya olmasın Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere (Kanun ölçek tanımını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na devretmiştir) muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulama mecburiyeti getirilmiştir.

 

Bu kapsamda işletmelerin yeniden yapılanmaya ihtiyaçları vardır.

 

 

Bu yapılanmada son dakikaya kalmamak için işletmelerin bir yol haritası belirleyip yeniden yapılanma için çalışmaya başlaması şirketlerin çıkarına olacağı kaçınılmazdır

 

 

YMM GÜLHAN AKYAZI SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

 

 

İŞLETMELERE YENİ TÜRKTİCARET KANUNU KAPSAMINDA UYUM SAĞLAMA YENİDEN YAPILANMA KONUSUNDA DANIŞMANLIK

 

 

-İŞLETMELERKURULUŞ VE DÜZENLEMELERİ KONUSUNDA DANIŞMANLIK

 

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde Anonim Ortaklık veya Limited Şirketlerin kurulması ile ilgili danışmanlık

 

-Yeni Türk Ticaret Kanunun’dan doğacak değişikler konusunda danışmanlık

 

-Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Ticaret Kanunu, Yabancı Sermaye Hukuku konularının Şirket kuruluş ve işletmesindeki etkileri ile ilgili danışmanlık

 

-Şirket Ana Sözleşmesinin düzenlenmesi, yasa veya şirket değişiklikleriyle uyumlu hale getirilmesi

 

-Hissedar Sözleşmesinin, Ortaklık Sözleşmesinin, Şirket Tüzüğünün düzenlenmesi, değiştirilmesi

 

-Sermaye arttırımı/azaltımı sözleşmelerinin düzenlenmesi

 

-Yönetim Kurulu ve Hissedarlar Toplantısının düzenlenmesi ve yürütülmesi

 

-İlgili kanunlardan kaynaklanan Şirket Yükümlülükleri, Azınlık Hakları, Hissedar Hakları konularında danışmanlık

 

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında danışmanlık

 

-Şirket başvuru ve işlemlerinin resmi mercilerle ilgili bilgilendirilmesi ve  temsil edilmesi

 

-Muftelif Tüzel Kişiliklerin işletilmesi ve yönetilmesi konusunda araştırma ve danışmanlık

 

-Şirket ve ortaklıkların vergi konularında araştırma ve danışmanlık

 

-Şirket, ortaklık ve diğer tüzel kişiliklerin Ticaret Sicili, Ticaret/Sanayi Odaları ve diğer ilgili merciler ile ilişkileri, kayıtları ve üyelikleri hakkında danışmanlık

 

 

ŞİRKET KONULARINDA DANIŞMANLIK

 

Ortaklık

İşletme

Operasyon

Şirket Bölünmesi

Yeniden Yapılandırma

Devralma

İşletme Yömetimini almak

 

ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİ KONUSUNDA DANIŞMANLIK

 

 

İrtibat Bürosu

Şube

Franchise

Acente

Distribütor

Joint Ventures (Ortak Girişim)

Merger & Acquisitions (Birleşme & Devralma)

 

 

ŞİRKET YÖNETİM VE UYGULAMALARI HAKKINDA DANIŞMANLIK

 

 

Kurumsal Yönetim

Şirket Anayasası

Şirket Davranış Kuralları

Şirket Etik Kuralları

Aile/Şirket Visyon ve Değerleri

Tarafların ilişkilerini hızlandıracak yasal ve yönetim çerçevesinin hazırlanması konusunda danışmanlık

 

YABANCI YÖNETİCİLERE ORYANTASYON HİZMETİ

 

Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Şirketlerle ilgili Türk mevzuatı konusunda oryantasyon

Türk Ticaret Kanunu oryantasyonu

Yabancı Sermaye Hukuku oryantasyonu

Yabancıların Çalışma İzni oryantasyonu

İş Kanunu oryantasyonu

Alım Satım Hukuku oryantasyonu

Vergi Hukuku oryantasyonu

Tüketici Hakkının Korunması Hukuku oryantasyonu

Kıymetli Evrak Hukuku oryantasyonu

Şirketin ana faaliyet konusuyla ilgili mevzuat oryantasyonu