Çağrı Merkezi: 0 212 451 54 09  E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yabancı ve Yerli Yatırımcılar Danışmanlığı

YMM GÜLHAN AKYAZI SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

 

Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde geniş uzman kadromuz aracılığıyla sunduğumuz vergi danışmanlığı konusundaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 

-Ulusal ve uluslararası vergi planlaması ve danışmanlığı

-Yabancı sermaye mevzuatına yönelik vergi danışmanlığı

-İkili vergi anlaşmaları uygulamalarıyla çözüm üretilmesi

-Birleşme, bölünme, devir, takas ve tasfiye süreçlerinde vergi desteği sağlanması

-Banka ve sermaye piyasası uygulamaları ve mevzuatı ile ilgili danışmanlık

-Gerçek kişilerin vergilendirilmesi

-Türkiye'de çalışan yabancıların vergilendirilmesi

 

Günümüz iş ortamında, finansal hizmetler sektörü benzeri görülmemiş değişiklik baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkelerindeki önemli gelişmeler, değişen müşteri talepleri ile teknolojik gelişmeler finansal hizmetler sektöründeki işletmeler üzerinde çok büyük etkiler yapmaktadır. Buna ilave olarak, gerek ulusal, gerekse Avrupa Birliği ve OECD gibi uluslar arası organizasyonların mali nitelikli düzenlemelerinin yönlendirmesi ile vergi mevzuatında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Böyle bir ortamda, finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ulusal veya çok uluslu bir finans şirketinin vergi yükümlülüklerini yönetmek ve kontrol etmek çok karmaşık bir iş haline gelmiştir.

 

Global Çözümler, başta global finansal hizmetler olmak üzere farklı sektörlere dayalı iş kollarında hizmet vermektedir. Müşterilerimize kendi sektörlerini en iyi bilen, deneyimli profesyoneller tarafından hizmet sunmaktayız. Bilgi ve sorumluluk anlayışımızın bileşimi müşterilerimiz için katma değer yaratmakta ve eşsiz bir hizmet sunmamızı sağlamaktadır.

 

Birçok disipline dayalı yaklaşımımız, finans sektöründeki kuruluşların ihtiyaç duyduğu değer katan vergi danışmanlığı hizmetlerimizin anahtarıdır. Bu nedeni, vergi kadromuzun sadece sizlerin çalışanlarınızla değil, aynı zamanda muhasebe, yasal düzenlemeler ve risk yönetimi gibi tamamlayıcı alanlarda da Global Çözümlerin uzman kadroları ile birlikte bir takım olmasındandır. Bilindiği üzere, vergi rejimleri bir ülkeden diğerine çok büyük farklılıklar gösterdiğinden, uluslararası vergi danışmanlığı hizmetlerindeki başarımız, Global Çözümlerin ilgili ülkedeki vergi uzmanlarının tecrübe ve kalitesi sayesindedir.

 

Finans sektörüne özgü vergi danışmanlığı hizmetlerimizi; dolaysız ve dolaylı vergilerin gerek finans kurumları, gerekse bu kurumların fon yapıları üzerindeki etkileri ve yatırımcıların vergisel konumlarını detayı ile bilen kadromuz aracılığı ile sunmaktayız. 

 

 

Global Çözümler olarak, Finansal Hizmetler alanındaki müşterilerimize verdiğimiz bazı vergi hizmetleri şu şekildedir;

-Uluslararası finansman ve gelir/kurumlar vergisi danışmanlığı,

-Karmaşık (hybrid) enstrümanlar/organizasyonlar ile ilgili vergi danışmanlığı,

-Menkul kıymetler, para ve sermaye piyasalarından elde edilen kazançların vergilendirilmesi ile 

-ilgili vergi danışmanlığı,

-Sermaye piyasaları ve menkul kıymet ihraçları (securitisation) ile ilgili vergi danışmanlığı,

-Finans sektöründe sirket birleşmeleri, satın almalar veya yeniden yapılandırma ile ilgili vergisel durum tespiti (Tax due diligence) çalışmaları ve birleşmelerde,

-Finans sektöründe birleşme, devir ve diğer yeniden yapılandırma çalışmalarında vergisel teşvikler,

-Vergi danışmanlığı,

-Tam ve kısmı tasdik hizmetleri,

-Yeni ürün sunulması ile ilgili vergi danışmanlığı,

-Mevcut ürünlerin yeniden yapılandırılması (birleştirme ve dönüştürmeler gibi) ile ilgili vergi danışmanlığı,

-Yöneticilere yapılacak ödemeler ile ilgili vergi danışmanlığı