Çağrı Merkezi: 0 212 451 54 09  E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Müşavirlik Hizmetleri (Outsourcing)

YMM GÜLHAN AKYAZI Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı, fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, esnek ve uyumlu bir yapı ile ihtiyaçlarını karşılamak ve buna göre hareket ederek hizmet vermektir.

Şirketler rekabet ettikleri pazarlarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla değişen şartlara ve rekabete ayak uydurmak, faaliyetlerini planlamak ve düzenlemek zorundadırlar. Bunu yaparlarken kendi hedeflerine ulaştıracak stratejilerini geliştirmek, geliştirdikleri bu stratejileri uygulamak ve uygularken de karşılaşacakları rekabet ve sorunların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak ve planlama yapmak zorundadırlar.

Bu planlama yapılırken, elindeki imkân ve kısıtlı kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanmak zorundadırlar. Şirketler kaynaklarını verimli kullanmada rasyonel hareket etmelerini sağlayacak veri ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu hizmetler genel olarak bakıldığında hem zaman kaybı, hem de emek kaybı olarak şirketlerde kayıplar oluşturmakta ve şirketlerin kaynaklarını verimsiz kullanmalarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden şirketler bu hizmetleri dışarıdan sağlayacak teda-rikçilere yönelerek bu işlerle uğraşmak yerine doğrudan bu işlerin sonucunu sağlayacak hizmeti almaktadırlar. Bu destek ile kendi faaliyetlerindeki kalite artmakta, hata oranı ve maliyet azalmaktadır.

 

YMM GÜLHAN AKYAZI bu ihtiyaçlar doğrultusunda, şirketlerin (Muhasebe, Bordro, Raporlama ve Ticari Sicil işlemleri gibi) hedef ve operasyonlarını gerçekleştir-mesine destek sağlayacak veri ve hizmetleri sağlamak için “dış kaynaklı olarak” gerekli tüm hizmetleri vermektedir. Böylece şirketlerdeki personelin kendilerini işlerine, hedef ve operasyonlarına odaklamalarını sağlayarak geliştirdikleri stratejileri daha etkin ve verimli bir şekilde uygulayabilmelerine ve kaliteyi artırmalarına yardımcı olmaktadır.

 

YMM GÜLHAN AKYAZI yönetim destek hizmetlerini fark gözetmeksizin tüm müşterilerine sunmaktadır. Bunu yaparken yaklaşımı, müşterinin işini kendi işi gibi benimseyerek tam bir işbirliği içinde, esnek ve uyumlu bir yapıda çalışarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır.